Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Време - Пространство - Настояще

Музеи, артефакти, свидетелства на древни култури

Как да се възползваме от предложенията за културен туризъм: “Незабравими дни в град Варна”- морската столица на България, за да разчупим всекидневието и се срещнем с историята, културата, архитектурата, традицията, творчеството и кулинарното изкуство в града с хилядолетна история, кръстопът на цивилизации?

Елементите на маршрутите са спирка във времето и пространството наситени с духа на древни цивилизации и култури, създаващи единството в многообразието.

Във времето свидетелства за еволюцията и развитието на града през различните епохи са артефактите от изключително богатото културно-историческо наследство, съхранявани в музеите и археологическите резервати.

В пространството културния маршрут показва връзката която съществува между топографските данни на обектите и развилата се съвременна урбанистична среда, т.е. взаимодействието на човека и заобикалящата го естествена среда.

За единството в многообразието свидетелстват следите от древните цивилизации по тези места: населението оставило световно известния Варненски халколитен некропол, траките, елините, римляните, византийците, славяните и  прабългарите, османските турци и съвременните българи. Ако на времето културната идентичност, верското и национално самоопределение са били повод за безкрайни войни и нетърпимост, то днес те са ключа към обединение и мирно съжителство.

Това триединство: “време, пространство и единство в многообразието” изгражда водещата нишка на този културен маршрут. Тематично, той присъства видимо и осезаемо за посетителя, които за 700 минути прекосява седем хиляди години динамична и увлекателна история.

Удоволствието и улеснението за туриста е, че трасето по маршрута предполага приятна разходка пеша из централната и старата част на града - там където са отеквали стъпките на древните заселници създали този град.

Да поемем по техните стъпки и спрем за миг на спирките от “Спиралата на Времето”:

  1. Археологически музей
  2. Учебен музей в сградата на Археологически музей
  3. Етнографски музей
  4. Римски терми
  5. Музеят за история на Варна
  6. Природо-научен музей
  7. Историко-етнографски комплекс “Прабългарско селище Фанагория”
  8. Военно-мемориален комплекс “Владислав Варненчик”

Неподправеното многообразие от съхранени, природни и създадени красоти върху културната карта на Варна, налага да се направи избор по време на престоя ви на място. Вярно е, че ще бъде изключително трудно да посетите всичко, което заслужава да бъде видяно и почувствано, но си струва да опитате.

Последна актуализация на 21.12.2004