Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Варна - град с културно наследство - кръстопът на цивилизации

Желанието културната политика и туристическата стратегия на Община Варна да бъдат съчетани със добрите европейски практики и тенденции в културния туризъм, кристализираха в проект финансиран по програма PHARE BG0102.03-0002 Варна град с културно наследство- кръстопът на цивилизации”, Развитие на културен туризъм в България. Крайната цел на проекта е Варна да бъде утвърдена като първокласна дестинация за културен туризъм чрез изграждане и промоция на нов интегриран туристически продукт. Проектът, резултат от съвместните усилия на Oбщина Варна и Фондация за устойчиво развитие със седалище гр. Варна, покрива две основни направления:

 • Извършване на ремонтни и рехабилитационни дейности на обектите от културния маршрут във Варна с акцент върху тяхната социализация;
 • Създаване и управление на градски културно-туристически продукт за 1, 2 и 3-дневен туризъм
  • Създаването на устойчив туристически продукт с европейско качество е приоритет на проекта пряко свързан с:

   • адаптиране на система за управление на качеството;
   • разширяване на познанията и на уменията на местните човешки ресурси работещи в туристическия сектор, чрез провеждане на специализирано обучение;
   • разширяване на туристическия сезон;
   • хармонизиране на дейностите между всички участници /държава, местна власт, браншови и неправителствени организации/.

   В Археологически музей Варна се обособи Посетителски център, който на принципа на обслужване на “едно гише” ще предоставя три услуги: информация, резервация, продажби. Ще бъде създадена актуализирана база данни за обектите- етапи от градския културно- туристически маршрут, включващ Археологически музей Варна, Учебен музей, Етнографския музей, Музей стара Варна, Римски терми, историко-етнографски комплекс “Прабългарско селище Фанагория”, Природонаучен музей и Военно-мемориален комплекс “Владислав Варненчик”. Изработването на интернет страница, създаването на тематични и нарочни атракции по обектите, както и обвързването на предлагания туристически продукт с културния календар на града са също сред приоритетите на проекта.

   Една от перспективите, които обуславят бъдещето устойчиво развитие на културния туризъм във Варна е включването на градските маршрути в “Европейската Мрежа на Регионалните Културни и Туристически Маршрути” иинициативата за кандидатстване на Варна за Европейска столица на културата след присъединяване на България към ЕС. Определянето на един град за културна столица на ЕС дава възможност за широка реклама на страната и за привличане на инвестиции.

   Варна е предизвикателство което провокира национална гордост и европейско доверие. С традиционно емблематичните си културни прояви, многобройните музеи и галерии съхранили културно-историческото богатство и най-старото обработено злато в света, както и световно доказаното качество на живото сценично изкуство, Морската столица на България има всички основания да присъства целогодишно в европейския и световен културен и туристически календар.

   Последна актуализация на 21.12.2004