Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Вероизповедания

Варна е център на Св. св. Варненска и Велико преславска митрополия, съставна част от Българската православна църква. Нейн духовен глава е Негово високопреосвещенство митрополит Кирил. Освен православното изповедание, което е основно за Варна, на територията на общината съществуват и други вероизповедания, съставящи заедно с първото единната духовна общност на населението от региона.

На територията на община Варна функционират следните духовни общности и църкви:

  • Католическа никополска епархия със седалище Русе
  • Мюсюлманско джамийско настоятелство
  • Общество “Бяло братство”
  • Арменска апостолическа и православна църква
  • Арменска евангелска методистка църква
  • Евангелистка методистка епископска църква
Последна актуализация на 21.12.2004