Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Обичаи във Варненска област

Народните празници и обичай са част от българското културно наследство. Те са свързани с начина на живот и най-вече с селското стопанство. Някой са вдъхновени от народните вярвания, други от православната религия. И в двата случая те са извор на радост, повод за срещи и най-вече са удържали на превратностите на времето.

Като пример за алтернативен и атрактивен начин за прекарване на останалото ви свободно време, след посещение на историческите обекти от програма или между тях, вие бихте могли, да наблюдавате или пряко да участвате в неподправената феерия от фолклорните празници и спектакли, събори и панаири.

Последна актуализация на 21.12.2004