Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Природонаучен музей

Приятната ви разходка в тази чудесен парк не би била пълна, ако не се полюбувате и посетите потъналия в зеленина Природо-научен музей Варна. Първата експозиция на музея е открита през 1962 г. в сграда, разположена в Морската градина.

Във фондовете на музея се съхраняват над 20 000 експоната, включени в раздели “Геология”, “Растителност” и “Животински свят” на българското черноморско крайбрежие.

До него може да се достигне с автобуси № 9, 14 и 409 по магистралата към КК ”Златни пясъци и пеш по тихите и красиви алеи на Морската градина.

Към музея принадлежи и историко-природния резерват “Побити камъни”, разположен на 18 км., западно от Варна.

Адрес: 9000 Варна, Морска градина № 13, П.К. 173
тел.: 052 618 011
URL: http://www.varna-bg.сom/

Работно време
Лято (04.05 - 31.07) от 10.00 до 18.00 ч., почивен ден: понеделник
Зима почивни дни: събота и неделя

Беседа 1
История и структура на музея, съдържание на музейната експозиция по раздели. Беседата се изнася в залите на музея.
Времетраене: 15 мин.

Беседа 2
История, структура на музея, съдържание на музейната експозиция по раздели и запознаване с най-специфичните особености на флората, фауната и геологичното минало на Черноморското крайбрежие на България. Беседата се изнася в музейните зали.
Времетраене: 30 мин.

Беседа 3
История и структура на музея. Запознаване със съдържанието на музейната експозиция и експонираните характерни представители на флората и фауната обитаващи българското крайбрежие на Черно море. Беседата се изнася в залите на музея.
Времетраене: 45мин.


Последна актуализация на 21.12.2004