Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Музей за история на Варна
Музей за история на Варна
Музей за история на Варна

В непосредствена близост до Римски терми се намира Музеят за история на Варна с постоянна изложба: икономика, култура и градски бит от периода 1878 до 1945 г. Най- доброто от колекциите:

  • експонати и документи илюстриращи първите “Седмици на музиката” във Варна от 1926, които по-късно прерастват в международни прояви
  • част от оборудването и статии за първата предачна фабрика за памук
  • документи и модели на първите кораби построени във Варна, пресъздаване на занаятчийски ателиета, магазини, сгради, вътрешно обзавеждане от 20-те и 30-те години на XX век
  • колекции от пощенки картички от Стара Варна, документи и архиви, учебници и печатни издания, рекламни материали и брошури на книжарницата и печатницата на Блъсков и от международните икономически изложения

Адрес: 9000, Варна, ул. “8 ноември” № 3
тел.: 052 632 677, 237 062

Работно време: 10.00 ч. до 17.00 ч.
Почивни дни: събота и неделя през зимата, понеделник през лятото

Беседа 1
Старите улици на Варна XIX-XX в.
Времетраене: 15 мин.

Беседа 2
Варна - Европейски културен и курортен център XIX-XX в.
Времетраене: 30 мин.

Беседа 3
Варна - курортен, културен, пристанищен и търговско- индустриален център. XIX - XX в.
Времетраене: 30 мин.

Последна актуализация на 21.12.2004