Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Етнографски музей

През 1902 г. по инициатива на пионерите на българската археологическа наука - братя Шкорпил се създава Варненския музей. Във фондовете на музея наред с археологическите находки започва събирането и на експонати свързани с бита и културата на населението от Варна, Варненския край и други селища от Североизточна България.

През следващите десетилетия музея получава като дарения десетки предмети свързани с бита и културата на населението от града и региона. Сътрудниците на музея проучват и записват обичаи, предания и произведения на народното творчество. В известията и годишните отчети на Варненското археологическо дружество се печатат материали с етнографски характер.

На 27 юли 1974 г. в реставрирана възрожденска къща, собственост на богат варненски търговец, строена около 1860 г., е открита новата експозиция на Варненския етнографски музей. В нея е показано богатото разнообразие в  бита и културата на населението в Североизточна България от втората половина на ХІХ до средата на ХХ век.

Днес във фондовете на музея се съхраняват над 20 000 паметника, много снимки и писмени документи. Етнографският музей е един от най-посещаваните музейни обекти в гр. Варна. Чрез своите богати фондове, атрактивна експозиция и благодарение на дългогодишната родолюбива дейност на своите специалисти от няколко поколения насам е извоювал своето достойно място като един от значимите културни центрове на Варна.

Адрес: Варна; ул. ”Панагюрище” № 22
тел.: 052 630 588

Работно време:
Лете: 10.00 ч. до 17.00 ч.; почивен ден: понеделник
Зиме: 10.00 ч. до 17.00 ч.; почивен ден: събота и неделя

Беседа 1
Поминъци и занаяти на българите
Времетраене: 15 мин.

Беседа 2
Традиционни календарни празници
Времетраене: 30 мин.

Беседа 3
Бит и култура на населението от Варна и Варненски регион
Времетраене: 60 мин.


Последна актуализация на 21.12.2004