Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Археологически музей - Учебен музей
Богата сбирка от експонати е на разположение на посетителите
Богата сбирка от експонати е на разположение на посетителите

Учебеният музей е част от експозицията на Археологическия музей във Варна и е единственият по рода си в България. Открит е през 1986 г. Изградена е достъпна и привлекателна за посетителите (деца и възрастни) музейна експозиция, която да обогати техните представи за миналото, да провокира по-голям интерес към историята и археологията. Показани са възстановки на праисторическо жилище, славянска полуземлянка и прабългарска юрта, на занаятчийски сечива и предмети от бита и др.

Културно-анимационните програми на музея представят пред туристите живота на хората от различни исторически епохи. С помощта на музейни специалисти, посетителите имат възможност да добият огън по първобитен начин, сами да изработят и украсят керамични съдове по възстановени древни технологии и др. Там могат да се провеждат специализирани курсове за туроператори, стажове за туристически гидове, аниматори, тематични семинари, практически занятия от приложно-образователно естество с ученици и културно-развлекателни занимания за туристи.

Адрес: Варна, бул. Мария Луиза 41,
телефони: + 359 52 / 681 039, информация + 359 52 / 681 030; факс: + 359 52 / 681 025,
уеб страница: www.amvarna.com,
e-mail:archmuseum@bulstar.net

Работно време:
Зимно: 10.00 - 17.00 ч, почивни ден: Неделя и Понеделник;
Лятно: 10.00 - 17.00 ч, почивен ден: Понеделник

Анимация / беседа 1:
Животът на прабългарите и славяните.
Времетраене: 15 мин.

Анимация / беседа 2:
Животът на хората през праисторическата епоха.
Времетраене:
30 мин.

Анимация / беседа 3:
Варненски халколитен некропол.
Времетраене: 60 мин.


Последна актуализация на 21.12.2004