Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Уникалните "Побити камъни"
Уникалните "Побити камъни"
Побити камъни

На 18 км на запад от града се намира местността “Побити камъни”. Възникнали преди 50 000 000 г. в следствие на ерозионни процеси тези живописни каменни изваяния, разположени на площ от около 240 хектара представляват обект с важно международно значение, предложен за вписване в световния списък за уникални геоложки образования на ЮНЕСКО.

Наред с уникалните каменни образования тук могат да бъдат видени редки декоративни храсти и дървета. Златистожълтият пясък е дал прибежище и на многоброен животински свят. Фауната е представена от 21 вида птици, 7 вида влечуги и 7 вида бозайници.

Приказната вкаменена гора, легендите и преданията разказвани от местното население и близостта на този уникален прероден резерват до оживените селищни центрове и пътища го правят леснодостъпен, предпочитан и интересен туристически обект и уникален филмов декор на исторически филми и на уестърни, като “Осъдени души” и “Оцеола”. Тук са снимани и част от снимките на филма “Версенжеторикс”, с Кристоф Ламбер.

Беседа 1
Местоположение и съставни групи на природния феномен “Побити камъни”. Геологична характеристика и най-правдоподобната хипотеза за произхода на “Побити камъни”. Беседата се изнася на територията на обекта.
Времетраене: 15 мин.

Беседа 2
Местоположение, съставни групи, геологична история и характеристика на “Побити камъни”. Запознаване с някои от най-интересните възгледи обясняващи произхода на феномена. Кратки бележки за материалната култура и организмовия свят на територията на “Побити камъни”. Беседата се изнася на територията на обекта.
Времетраене: 30 мин.

Беседа 3
Местоположение и характеристика на съставните групи влизащи в състава на местността “Побити камъни”. Произход, материална култура, организмов свят и статут на природния феномен. Беседата се изнася на територията на обекта.
Времетраене: 45 мин.


Последна актуализация на 21.12.2004