Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Фондация за устойчиво развитие, Варна

Целите на фондацията са:

 1. Повишаване на чувствителността на обществото, институциите, професионалисти и общественици по проблемите на запазване на историческата и културна памет на България.
 2. Да способства за преодоляване на процеса на избледняване на традиционните за България културни и духовни ценности.
 3. Да подпомага проекти, свързани с обучението и квалификацията на кадри.
 4. Да съдейства за развитието на туризма.
 5. Да способства за повишаването на капацитета на отделните туристически и други организации като цяло и прилагане на добри европейски  и световни практики.
 6. Да подпомага оптимизирането на правната и данъчна среда в която организацията функционира.
 7. Да съдейства за постигане на финансова устойчивост,разширяване на възможностите за самофинансиране на уставните дейности.
 8. Да съдейсва за подобряване координацията и партнирането на структурите в сферата на туризма.
 9. Да подпомага регионалното развитие.
 10. Да подпомага създаването на устойчиви работни места.
 11. Да способства за създаване и въвеждане на стандарти за качество и модели за организационно съвършенство.

Варна
ул. „Цар Симеон I” № 25

Последна актуализация на 21.12.2004