Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Община Варна

Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43
автоматична телефонна централа 052/ 2129
http://www.varna.bg/

Последна актуализация на 21.12.2004