Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Конно-атракционното шоу “Синовете на Сърната” – І и ІІ част

В бойният стан на прабългарите – една разходка в  VІ-VІІІ век

Участие в демонстрациите на занаятчийския център на Музейният комплекс "Фанагория" с безплатен сувенир.

Атракция по заявка: обяздване на кон.

Времетраене: 120 мин.

Динамичният конен спектакъл, пресъздава прабългарския празник на конете и младите войни
Динамичният конен спектакъл, пресъздава прабългарския празник на конете и младите войни
Последна актуализация на 21.12.2004