Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Прабългарски конни умения

Конно-атракционното шоу “Синовете на Сърната” – І-ва част. Провежда се в Музейният комплекс.

Атракция по заявка: обяздване на кон.

Времетраене: 60 мин.

Последна актуализация на 21.12.2004