Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Разходка в центъра на Варна
Сградата на Военния клуб
Сградата на Военния клуб

По пътя от Археологическия музей към Етнографския музей ще преминете през обособената пешеходна зона, маркирана от импозантни архитектурни сгради от края на ХIX и началото на ХХ век.

Сградата на Военния клуб, изградена в стил ренесанс, барок и класицизъм по проект на военния инженер Тодор Бояджиев.

От това време е сградата на Народната банка (сега Областен съвет – Варна), решена в стила на италианския ренесанс по проект на арх. Херман Майер.

През 1889 г. по проект на арх. Сава Димитриевич се изгражда и Часовниковата кула до централния площад, която и днес отмерва времето.

Последна актуализация на 21.12.2004