Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
с. Константиново
Брой жители: 1083 (15.09.2004)
Пощенски код: 9180
Тел. код: 051125
Последна актуализация на 21.12.2004