Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
с. Каменар
Брой жители: 1524 (15.03.2004г.)
Пощенски код: 9102
Тел. код: 052
Последна актуализация на 21.12.2004