Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Варна и "Фондация за устойчиво развитие" - Варна и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Град Девня
Музей на мозайките
Музей на мозайките

Град Девня е изграден върху останките на античния град Марцианопол. Той е основан от римския император Марк Улпий Траян (98-117 г.) в чест на победата му над даките по време на Втората дакийска война (103-104 г.) и е наречен на името на сестрата на императора Марция (Марцияна).

По време на археологическите проучвания са разкрити останките на римския амфитеатър, антични и късно антични сгради и др. Най-голям интерес представляват откритите при разкопките великолепни мозайки, експонирани в Музея на мозайките, разположен в центъра на града.

Град Девня е забележителен с производството на сода и химически продукти.

Последна актуализация на 21.12.2004